Vertrouwenscontactpersoon bij ongewenst gedrag

Helaas komen een sporter, en ook een sportbegeleider, wel eens in een situatie die als sexueel intimiderend kan worden ervaren.
Het komt overal voor: op school, in de disco en dus mogelijkerwijs ook binnen een wielervereniging.
Als je er mee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning of simpelweg een advies of luisterend oor.

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met seksuele intimidatie is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig is.
Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar ziet gebeuren.
Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt.
Erover praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen.
Op die momenten kan het prettig zijn om met iemand van buitenaf te praten en die je ook advies kan geven.

Om hulp te kunnen verlenen heeft het NOC-NSF twee functies in het leven geroepen: de Vertrouwenspersoon en de Vertrouwencontactpersoon.
Iedereen die lid is van een sportvereniging kan gratis een beroep op hen doen.
Het wezenlijk verschil tussen beide is dat de Vertrouwenscontactpersoon in principe het eerste aanspreekpunt is.
De Vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast stimuleert een VCP de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.
De Vertrouwenspersoon luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurd niets wat je niet weet.
De Vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie.
Maar gewoon even praten kan ook.

Heb je behoefte aan een gesprek neem dan contact op met de Vertrouwenscontactpersoon van de KNWU, van het district of met het meldpunt van NOC*NSF.

KNWU-vertrouwenscontactpersoon is Mirjam Tuithof, mirjam.tuithof@knwu.nl telefoon:
030-751.33.24  06–30.92.10.13

Vertrouwenscontactpersoon van het district is Willy Leezer, tel. 06-53.71.08.96

Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een vertrouwenspersoon van NOC*NSF, telefoon: 0900–202.55.90, hulplijn@noc-nsf.nl
Dit nummer is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar

De KNWU heeft sinds 2005 in haar reglementen de gedragsregels van NOC-NSF omtrent sexuele intimidatie opgenomen.

Wat kan een vereniging doen?
Ten eerste is het bespreekbaar maken van het thema een belangrijke stap richting een preventiebeleid.
Denk dan aan het geven van voorlichting en het stimuleren van discussie.
Door middel van de volgende vragen kan de discussie binnen de vereniging worden aangewakkerd:
- Hoe willen wij daarmee omgaan?
- Waar ligt de grens?
- Welke lastige situaties kom je als trainer/ploegleider/soigneur tegen en hoe kun je daarmee omgaan?
Het is mogelijk om als vereniging je eigen Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan te stellen.
Hiermee maak je als vereniging duidelijk dat problemen serieus genomen worden.
Iets wat ook de KNWU natuurlijk graag ziet.
Het voordeel van een interne VCP is dat deze persoon bekend is binnen de vereniging.
Het voordeel van een externe VCP is dat deze onafhankelijk is.
De drempel om met een probleem naar een vreemde te gaan is voor sommigen hoger en voor anderen juist lager.

NOC*NSF biedt een training voor Vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan.
De cursus Vertrouwenscontactpersoon duurt twee dagdelen, is bedoeld voor personen vanaf 25 jaar met een HBO-denkniveau.
Het is een cursus met zowel een theorie- als praktijkgedeelte.
Het is ook mogelijk om via NOC*NSF een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren of foldermateriaal aan te vragen. Zie daarvoor de website van het NOC-NSF.

Bij voldoende aanmeldingen kan de Sportraad Zuid-Holland worden gevraagd deze cursus in ons district te organiseren.
Het is natuurlijk ook mogelijk zelfstandig de cursus te volgen bij het NOC-NSF.