Informatie over de chip
Zoals bekend is het verplichte gebruik van de persoonlijke chip/transponder sinds 1 januari 2011 verplicht
bij alle categorie I & II wedstrijden. De bijzonderheden hieromtrent zijn terug te vinden op www.knwu.nl en
in de reglementen t.w. Titel I (Algemene organisatie van de wielersport) en met name in de artikelen
N.1.2.102.02 t/m N.1.2.102.08.
Enkele bijzonderheden hieromtrent worden hierna nogmaals weergegeven:
•  De persoonlijk verplichte Chip/Transponder kan als eigendom worden aangeschaft tegen een jaarlijks
door het hoofdbestuur te bepalen tarief via mijnknwu.nl. Hier is een automatische link aan te klikken
voor de aanschaf/huur van een ProChip bij MyLaps.
•  De plaatsing van de chip/transponder dient (m.u.v. veldrit wedstrijden) te geschieden op de voorvork en
wel zo dicht mogelijk bij de as van het voorwiel. De plaatsing is eigen verantwoording en bij foutief of
niet plaatsen kunnen er betreffende de uitslag en/of registratie geen rechten aan worden ontleend of bij
constatering vooraf zal een startverbod worden opgelegd.
•  Bij veldritwedstrijden dient de chip/transponder gedragen te worden om de enkel middels het
bijgeleverde bandje.
•  De meting zal worden gedaan door een door de KNWU aangestelde functionaris
•  Indien de organisatie zelf de chipverwerking kan voorzien dan dient uiterlijk 3 maanden voorafgaand
aan de wedstrijd de juryco÷rdinator Joop Reinders (jhgreinders@kpnmail.nl) te worden ge´nformeerd.
•  De aankomstrechter blijft de uiteindelijk verantwoordelijke betreffende de klassementen en uitslagen.
Naast de verwerking middels chip/transponder zal tevens voor de belangrijkste klasseringen (1 e 10 of
30 afhankelijk van het soort wedstrijd) een visuele respectievelijk videofinish opname zijn welke
bepalend is waar het om twijfel gaat. Uitsluitend in nationale wedstrijden blijft tegen deze laatste vorm
van uitslag verwerking protest mogelijk volgens de geldende voorwaarden (binnen 30 minuten na
bekendmaking van de officieuze uitslag).
•  Complete uitslagen zullen z.s.m. op de website van de KNWU bekendgemaakt worden.
•  De chip/transponder is strikt persoonlijk. Overdraagbaarheid van de chip/transponder is uitsluitend
mogelijk indien dit wordt geregistreerd.
Iedere vorm van fraude in het misbruik kan een hoge straf betekenen voor alle betrokken partijen.
•  Het niet of foutief plaatsen van de verplichte chip/transponder resulteert bij constatering door of namens
de jury voor aanvang van de wedstrijd mogelijk in een startverbod en bij constatering tijdens of na de
wedstrijd mogelijkerwijs diskwalificatie respectievelijk verwijdering uit de uitslag.
Zie voor bijzonderheden verder ook artikel 1.2.102.06.